MISCIBLE TECHNOLOGY Co.,Ltd
HOME ABOUT US PRODUCTS ENGINEERING R&D
REFERENCE VIDEO TRAINING NEWS / UPDATE CONTACT US

ทดสอบ Reynolds Number กับใบกวน 6-Blades/3-Blades


คลิปการทดสอบ Reynolds Number กับใบกวน 6-Blades/High Efficiency Impeller

คลิปที่แสดงด้านล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าความปั่นปวนที่เกิดจากใบกวน 2 ชนิด ทำการทดสอบที่สภาวะการออกแบบเหมือนกันทุกประการ ทดสอบที่ถังขนาด 3000L และ จากสูตรการคำนวณด้านกลศาสตร์ของไหลพื้นฐาน Reynolds Number ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากัน จากคลิปทางบริษัทฯ ไม่ได้แสดงให้ดูว่าใบกวนชนิดใดดีกว่าชนิดใดเนื่องจากใบกวนแต่ละแบบเหมาะสมกับกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ใบกวนที่สร้างความปั่นป่วนดีไม่ได้แสดงถึงว่าใบกวนชนิดนั่นดีกว่าใบกวนชนิดอื่น แต่การเลือกชนิดใบกวนสำคัญยิ่ง การนำผลที่ได้จากการคำนวณ และ การรู้ที่มาที่ไปของสูตรการคำนวณนั้นสำคัญยิ่ง ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้อย่างมากถึงจะเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของใบกวนและเลือกใช้งานได้ถูกต้อง

ตัวอย่างการทดสอบใบกวนที่แสดงในคลิปด้านบนนี้ เป็นการเปรียบเทียบ Reynolds Number ที่เกิดขึ้นระหว่างใบกวน 6-Blades Tuebine กับ ใบกวน High Efficiency Impeller(3-Blades) ในสภาวะการออกแบบทุกส่วนเหมือนกันหมด เช่น Tip Speed, Power Motor, Etc คลิปทางซ้าย ใบกวนชนิด 6-Blades Turbine และ คลิปทางขวา ใบกวนชนิด High Efficiency Impeller มี Tip Speed = 4.45 m/sec เท่ากัน, จะเห็นว่า Flow Pattern ของใบกวนชนิด 6-Blades Turbine สามารถทำงานได้ดีกว่าใบกวนประเภท High Efficiency Impeller เป็นอย่างมาก ภายใต้การคำนวณพื้นที่ฐานของ Reynolds Number ที่เท่ากัน สภาวะการทดสอบเหมือนกันทุกประการ จากคลิปจะเห็นได้ว่า ในศาสตร์ของเครื่องกวนนั้น การคำนวณที่ดีหากไม่เข้าใจว่า สูตรหรือวิธีการคำนวณนั้นมาได้อย่างไรก็อาจนำใบกวนไปใช้ผิดและไม่สามารถใช้งานกับกระบวนการผสมนั้นๆได้

BACK

Contact : Miscible Technology Co., Ltd / Tel: 091.7400.555, 02.548.0414-5 / Fax: 02.548.0413 / Email: miscible@miscible.co.th