MISCIBLE TECHNOLOGY Co.,Ltd
HOME ABOUT US PRODUCTS ENGINEERING R&D
REFERENCE VIDEO TRAINING NEWS / UPDATE CONTACT US

FACTORY AUTOMATION (PLC / HMI / SCADA)
บริษัทฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบ Factory Automation โดยขอบข่ายลักษณะงาน มีดังนี้

[1]. ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ เช่น งาน Mixing Tank / Machine Mixer / Piping Work เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ ออกแบบและติดตั้งระบบ Automation ไปพร้อมกับเครื่องจักรที่ผลิต หรือ เป็นระบบ Automation สำหรับเครื่องจักรเก่าของกระบวนการผลิตเดิม ที่เกี่ยวข้องกับงานลักษณะดังกล่าว
[2]. ลักษณะงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรของบริษัทฯ แต่ต้องการระบบ Automation ไปใช้ในงานโรงงาน เช่น การควบคุมและดูสถานะการทำงานของโรงงานผลิตท่อผ้า, การควบคุมและดูสถานะการทำงานของโรงงานบรรจุน้ำผลไม้ เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกการออกแบบระบบ Automation จากบริษัทฯ ของเรา

การออกแบบระบบ Factory Automation นั้นเป็นงานออกแบบระบบที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ กระบวนการผลิต / เครื่องจักร / และความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ออกแบบเครื่องจักรในระบบงาน Turnkey แบบบริษัทฯ จึงมีความเข้าใจทั้งสองส่วนเป็นอย่างดี ทั้งเข้าใจระบบกระบวนการผลิต เข้าใจระบบงานท่อ เข้าใจระบบของเครื่องจักร ทำให้การออกแบบระบบ Automation ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังได้รับการแนะนำในส่วนต่างๆ เช่น เรื่องการเก็บข้อมูลการผลิตควรเก็บส่วนไหนอย่างไร / เรื่องการตั้งระบบสัญญาณเตือนต่างๆของเครื่องจักรและระบบท่อ, ถังผสม, ถังเก็บ อีกด้วย

การออกแบบระบบ Automation ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อการควบคุมการผลิต, การออกแบบหน้าจอ HMI / SCADA เพื่อดูสถานะและควบคุม หากทำโดยผู้ออกแบบระบบงานด้าน Mechanic ด้วยแล้วจะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่า และ สามารถแนะนำส่วนต่างๆได้ดีกว่า ผู้ออกแบบที่ไม่มีประสบการณ์หรือเข้าใจระบบดังกล่าวไม่ดีพอ

PLC HMI
Programmable logic Control หรือ เรียกสั้นๆว่า PLC มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมแบบ Sequence ซึ่งถูกนำมาใช้แทนวงจร Relay, สำหรับในงาน Factory Auotmation บริษัทฯ นำ PLC มาใช้ในงานการควบคุมเปิด/ปิด Agitator, การควบคุมเปิด/ปิด Pump, การควบคุมเปิด/ปิด Control Valve, ใช้รับสัญญา Digital และ Analog ต่างๆจากอุปกรณ์เครื่องมือวัด เช่น Loadcell, Temperature, Amp, และ อื่นๆ ทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการควบคุม Sequence ของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน PLC ในลักษณะงานของบริษัทฯ
ควบคุม Mixing Process ของ Mixing Tank 10 ใบ แต่ละ Mixing Tank จะมี Control Valve จ่าย Raw Material ถังละ 3 ชนิด ซึ่งแต่ละถังจะมีลักษณะเดียวกัน และ ใช้การชั่งปริมาณของเหลวโดย Loadcell

เราใช้ PLC ในการควบคุมการจ่ายของ Control Valve กรณีของเหลวกำลังเปิดจ่าย Liquid-1 ลง Mixing Tank 1 จะควบคุมไม่ให้ Contol Valve เปิดจ่าย Liquid-1 ให้กับ Mixing Tank อื่นได้เลย แต่ Liquid-2,3 สามารถเปิดจ่ายยัง Mixing Tank อื่นได้ ทำนองเดียวกัน ขณะเปิดจ่าย Liquid-1 ให้ Mixing Tank 1 ก็ไม่สามารถเปิดจ่าย Liquid-2,3 ใน Mixing Tan 1 ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมของเหลวไม่ให้รวมกัน เนื่องจากต้องมีการชั่งตวงของเหลวตามสูตรก่อน โดยการวัดน้ำหนักจาก Loadcell และ เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการ Loadcell จะสั่ง Control Valve ตัดการจ่ายโดยอัตโนมัติ เหล่านี้เป็นต้น
HMI (Human Machine Interface) : เรียกกันติดปากว่า "Touch-Screen" คือ อุปกรณ์ควบคุม และ แสดงผล ที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆผ่านการทำงานของ PLC

เป็นอุปกรณ์แสดงกราฟฟิกที่มีสีสรร สวยงาม สามารถจำลองให้เห็นถึงเครื่องจักร, ถังผสม, อื่นๆได้ ใช้งานโดยการแตะสัมผัส ปัจจุบันบริษัทฯ นำอุปกรณ์ Touch-Screen มาใช้งานกับเครื่องจักรแทนการทำงานของ Control Box ที่ใช้การกดปุ่ม PB มากขึ้น, สามารถลดปัญหาหรือทำให้งานต่างๆง่ายขึ้น เช่น โดยปกติ Panel ทั่วไปจะต้องติดอุปกรณ์แสดงความเร็วรอบของ Agitator หน้าตู้ แต่การนำ Touch-Screen มาใช้สามารถออกแบบหน้าจอแสดงความเร็วรอบในตัวได้เลย, ทั้งนี้รวมไปการแสดงผลในส่วนอื่นๆ เช่น ระดับของเหลวภายในถัง, การแสดงการทำงานของ Agitator, การแสดงการทำงานของ Pump ฯลฯ เป็นต้น

ข้อดีของการนำ Touch-Screen มาใช้ คือ เราสามารถสร้างเพจ เพื่อควบคุม และ แสดงผล ได้หลายเพจ ทำให้เราสามารถดูค่าต่างๆตามความต้องการได้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบันมีอุปกรณ์ Touch-Screen หลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้ มีกราฟฟิก และ อุปกรณ์การเชื่อมต่อที่ใช้งานง่ายขึ้น โดยแต่ละค่ายของผู้ผลิต PLC ก็ทำ Touch-Screen ออกมาให้ใช้งานคู่กัน ทำให้เราสามารถ Simulate เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดได้ก่อนนำเอา Touch-Screen ไปติดตั้งใช้งานจริง

SCADA
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
ซึ่งในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงว่า SCADA คืออะไร และ ทำงานยังไง เพราะรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างเยอะ แต่จะขอยกตัวอย่างการใช้งานของบริษัทฯ ดังนี้

Mixing Tank 10 Sets / Storage Tank 2 Sets / Pump / Piping Work

ส่วนของการแสดงผล
ใช้ SCADA จำลองอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดมาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงและควบคุม รวมถึงการเก็บข้อมูล, การเตือนสัญญาณต่างๆ โดย ใช้ SCADA แสดงการทำงานของ Mixing Tank ว่า Agitator ทำงานอยู่หรือไม่, แสดงการทำงานของ Pump ว่า Pump ตัวไหนส่งของเหลวมายัง Mixing Tank, แสดงการทำงานเปิด/ปิด ของ Control Valve ในระบบท่อ, แสดงระดับของเหลวใน Stoarge Tank

ส่วนของการเก็บข้อมูล
ใช้ SCADA เก็บข้อมูลการใช้งานกระแสของ Agitator และ Pump, เก็บข้อมูลปริมาณของเหลวที่เหลือในแต่ละวันของ Storage Tank

ส่วนของการใช้สัญญาณเตือน
ใช้ SCADA ในการเตือนเมื่อกระแสของ Agitator, Pump เกิดการ Over Load, ใช้เตือนเมื่อระดับของเหลวใน Storage Tank เกินจากจุดสูงสุด

ที่กล่าวมาคือ ตัวอย่างการใช้งานจริงของบริษัทฯ, ทั้งนี้การใช้งาน SCADA สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่กล่าวไปเยอะมาก ขึ้นกับกระบวนการนั้นๆว่าต้องการอะไร อย่างไร

BACK

Contact : Miscible Technology Co., Ltd / Tel: 091.7400.555, 02.548.0414-5 / Fax: 02.548.0413 / Email: miscible@miscible.co.th