MISCIBLE TECHNOLOGY Co.,Ltd
HOME ABOUT US PRODUCTS ENGINEERING R&D
REFERENCE VIDEO TRAINING NEWS / UPDATE CONTACT US

STEEL WORK

STEEL TANK PLATFORM & STRUCTURE
บริษัทฯ รับออกแบบ และ ผลิต งานถังเหล็กทุกขนาด รวมถึงผลิตตามแบบของลูกค้า, ลักษณะงานผลิตถังเหล็กครอบคลุมไปถึงงาน Sandblast และ งานทำสีตามความต้องการ โดยมาตรฐานการ Sandblast จะมีค่า S.A เท่าไหร่ก็ขึ้นกับลักษณะงานทำสี และ Spec สีที่ต้องการ, งานทำสีก็เช่นกันมีมาตรฐานสำหรับทำสีเพื่อบรรจุของเหลวที่ต่างกันก็มีการกำหนดมาตรฐานชั้นฟิมล์ที่ต่างกันออกไป

บริษัทฯ รับงานถังเหล็กที่เป็นลักษณะ Pressure Vessel ที่จำเป็นต้องเข้า Code ต่างๆตามการใช้งาน เช่น ASME / API พร้อมออกใบรับรองและเอกสารแนบ, รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการต่างๆด้วย, โดยปกติการออกแบบและผลิตถังเหล็กของบริษัทฯ ก็ได้ยึดตามมาตรฐาน Code ต่างๆอยู่แล้ว ถึงจะไม่มีการรับรอง Code ก็ตาม ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการออกแบบและผลิตถังเหล็กของบริษัทฯ ได้มาตรฐานในระดับที่ดี, ทั้งนี้รวมไปถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์อื่นๆด้วย เช่น Ladder / Lugs / Sidemanhole เป็นต้น
บริษัทฯ รับงานโครงสร้างเหล็กสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่, โครงสร้างอาคารโรงงาน, โกดัง, และ งานโครงสร้างเหล็กลักษณะ Platform สำหรับวางถัง, Service Platform ลักษณะต่างๆ เช่น Walkway / Ladder / Fixed Stair เป็นต้น

การออกแบบโครงสร้างเหล็กไม่ว่าจะใช้สำหรับงานลักษณะใด บริษัทฯ จะมีการคำนวณภาระการรับแรงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้รวมไปถึงการคำนวณที่ต้องการเซ็นต์รับรองการคำนวณด้วย, ลักษณะงานโครงสร้างเหล็กของบริษัทฯ นั้นจะมี Shop Drawn. ที่ชัดเจน พร้อมให้ลูกค้าได้ Approved หรือ รับทราบถึงขนาดของเหล็กที่ออกแบบ /เลือกใช้, รับทราบถัง Dimension ที่ชัดเจน / รับทราบถึงวิธีการติดตั้งและประกอบหน้างาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกัน หรือ การหลบหลีก Spec เหล็กที่ใช้งาน เป็นต้น

รวมไปถึงงานทำสีโครงสร้างเหล็กตามลักษณะหน้างาน เช่น สี Epoxy / สี PU / สีทนไฟ เป็นต้น

BACK

Contact : Miscible Technology Co., Ltd / Tel: 091.7400.555, 02.548.0414-5 / Fax: 02.548.0413 / Email: miscible@miscible.co.th